Aktuellt startsida

Studieresa till Malmö med kulturchefer i Skaraborg

För att få kunskap och inspiration från en region som satsat mycket inom kulturområdet och då med fokus på barn och unga.

Den 21-23 oktober åkte kulturcheferna i Skaraborg på en gemensam studieresa till Malmö. Då ett av målen i det gemensamma arbetet är att utveckla Skaraborg som en plats där unga möts, främja barn- och ungdomskulturen i Skaraborg var syftet med resan att få kunskap och inspiration från en region som satsat mycket inom kulturområdet och då med fokus på barn och unga.

Dagarna inleddes med ett besök på Malmö Live, ett nybyggt koncept som innehåller både hotell, kongress och konserthall. Malmö Live är hemmaarena för Malmö SymfoniOrkester och konserthallen har en akustik i världsklass. Ett särskilt fokus på barn och unga har resulterat i samarbete med kulturskolan och skapande skola och man har flera arrangemang enbart riktade till barn och unga.

Kulturhuset Mazetti, den före detta chokladfabriken, rymmer idag en unik blandning av kommunala och fristående kulturverksamheter. I huset bedrivs omfattande kulturutbildningar både för barn och vuxna: bland annat inom serieteckning, musik, mode, teater, konst med mera. Det finns även fotogalleri, restaurang samt ett antal scener för scenkonst riktade både till barn och vuxna.

Här fick vi information om

  • Malmö stads arbete med en ny Kulturstrategi som berör alla delar av kommunen och har till syfte att ta kulturen till hjälp för att skapa ett Malmö som är ännu mer hållbart och inkluderande.

  • Malmö Kulturskolas arbete med ”El Sistema”. ”El Sistema” är en musikverksamhet för barn och ungdomar med inriktning på klassiska instrument där musiken används som redskap för att förändra och utveckla barn och ungdomars möjlighet till ett socialt sammanhang.

  • ”Sommarscen Malmö”, en verksamhet som under två månader varje sommar presenterar föreställningar i stort och litet format. Programmet bjuder på allt från utmanande till lättillgängliga upplevelser på både väntade och oväntade platser. Gemensamt för alla arrangemang är att de äger rum utomhus, att de är med fri entré och att de ska bjuda på en mångfald av scenkonst för barn, unga och vuxna.

Vi besökte också ”Arena 305”, ett musik- och danshus för unga personer mellan 15 och 25. Här finns scener, replokaler, dansstudio, inspelningsstudior, Dj-rum och ett mysigt café, öppet alla dagar med personal som coachar ungdomarna och där de unga besökarna ska uppleva att de har inflytande över verksamheten och att de kan vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.

Ett besök i Malmö Konsthall med guidad visning av Joan Jonas utställning Light Time Tales och en föreställning på Malmö Stadsteater hanns också med.

Besöken gav många intressanta diskussioner och reflektioner kring vilka utmaningar man har i en stad av Malmös storlek och vad man kan göra lokalt och tillsammans i Skaraborg.

Bilderna visar från vänster till höger; överst konstverk i Malmö kongresshall, Malmö Symfoniorkester, Musikstudo Kuben, portabel DJ-cykel från Arena 305.