Se filmen om Kreativa kraftfält

och Skaraborgs arbete med att synliggöra kulturens roll för samhällsutvecklingen.

Projektet Kreativa Kraftfält startade 2013 med en kartläggning av stora delar av Skaraborgs kulturella resurser; kulturaktiviteter, verksamheter och fysiska resurser som byggnader och kulturarv. Materialet tillsammans med statistik om Skaraborg har bearbetats med hjälp av matematiska modeller i datorer vid IULM universitet i Milano vilket sedan resulterat i ett antal kartor som beskriver Skaraborgs kreativa kraftfält.