Aktuellt startsida

Se filmen om Kreativa kraftfält

och Skaraborgs arbete med att synliggöra kulturens roll för samhällsutvecklingen.

Projektet Kreativa Kraftfält startade 2013 med en kartläggning av stora delar av Skaraborgs kulturella resurser; kulturaktiviteter, verksamheter och fysiska resurser som byggnader och kulturarv. Materialet tillsammans med statistik om Skaraborg har bearbetats med hjälp av matematiska modeller i datorer vid IULM universitet i Milano vilket sedan resulterat i ett antal kartor som beskriver Skaraborgs kreativa kraftfält.