Kvinna bakom receptionsdisk

Kostnadsfri kompetensutveckling för företag

Små och medelstora företag inom industri och besöksnäring i Skaraborg erbjuds kostnadsfri kompetensutveckling. Företag ges stöd i att se över sitt kompetensbehov samt kan ta del av ett brett utbud av kurser för både ledare och medarbetare.

Kurskatalogen innehåller kurser inom områden som ekonomi, ledarskap,  hållbarhet, service, arbetsmiljö, marknad, verksamhetsutveckling samt IT och digitalisering.

Kurserna vänder sig till ledare och medarbetare som vill ta chansen att bygga på sina kunskaper och stärka sin egen och företagets konkurrenskraft.

Förutom att ta del av utbildningar inom ovanstående områden finns även möjlighet till branschspecifika utbildningar, validering av kunskaper och fördjupad hjälp att se över sitt kompetensbehov.

Några exempel på planerade kurser
-Cirkulär ekonomi
-Excel
-Leda i förändring
-HR Grundkurs
-Service och bemötande
-Att våga ta betalt
-Coachande ledarskap
-Organisatoriskt arbetsmiljöarbete

Alla små och medelstora företag som verkar inom industri eller besöksnäring i privat sektor i Skaraborg välkomnas. Företag som vill vara med anmäler sig och blir en del av projekt Fenixz. 

Kommunalförbunden i Skaraborg och Fyrbodal står bakom satsningen som finansieras av Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen. Syftet är att främja näringslivsförnyelse genom att ge företag verktyg för utveckling, att bryta diskriminerande strukturer och anpassa verksamhet till ett hållbart arbetsliv. 

Se aktuella kurser i kurskatalogen

Mer information och anmälan till projekt Fenixz