Catarina Carlehed och Johan Lindelll på scenen under konferensen den 23 november

Kompetensnavets arbete är igång!

Den 23 november samlades drygt 120 personer på Assar i Skövde för att vara med på Kick-offen för Skaraborgs Kommunalförbunds nya projekt Kompetensnavet. Det blev en givande eftermiddag med mycket dialog kring hur vi tillsammans ska arbeta för ett kompetensförsörjt Skaraborg.

- Kompetensnavet är en mötesplats, motor och mäklare i arbetet med att säkra Skaraborgs kompetensförsörjning. Vårt uppdrag är att matcha näringslivets och offentliga arbetsgivares behov mot utbildnings- och fortbildningsinsatser. Kompetensnavet kommer inte att ordna egna utbildningar, utan stötta olika parter att hitta varandra. Det är tillsammans vi kommer att lösa Skaraborgs kompetensutmaning! säger Johan Lindell, projektledare för Kompetensnavet.

Under eftermiddagen talade Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv, och Åsa Vikner, RISE, om utmaningarna som Sverige och Skaraborg står inför när det gäller omvandling av arbetslivet, livslångt lärande och digital omställning. Per Johansson, HR-chef MTG (Mariestad - Töreboda – Gullspång) beskrev de utmaningar kommunen står inför, vilka kraftigt påverkas av de etableringar som är på gång inom kommunen. Sist ut på talarlistan var Rickard Lundberg, VP Powertrain production, som beskrev Volvos framtida satsningar i Skaraborg.

- Diskussionerna på konferensen visade tydligt att det finns en samsyn på utmaningen vi står inför. Vi är glada för det stora engagemanget både bland Skaraborgs företag, offentliga arbetsgivare och andra aktörer med koppling till kompetensförsörjningsfrågan. Det är tydligt att det finns en vilja att samarbeta i Skaraborg, säger Catarina Carlehed, strateg inom kompetensförsörjning på Skaraborgs Kommunalförbund.

Kompetensnavet söker kontakter

Kompetensnavet arbetar med hela Skaraborg och i projektets inledande fas handlar det mycket om att få tillgång till och sammanställa information om vilka behov som finns. Under konferensen bjöds deltagarna in att tycka till om Kompetensnavets uppdrag.

- Under konferensen hade vi bra samtal och det finns mycket att följa upp. Vi kommer att återkoppla till dem som var med i närtid, - men vi vill också att ännu fler ska vara med och forma projektet. Vi hoppas därför att fler organisationer och företag tar kontakt med oss så att vi kan påbörja en dialog, säger Johan Lindell.

Kompetensnavet kontaktas enklast via e-postadressen kompetensnavet@skaraborg.se.

Om Kompetensnavet

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs Kommunalförbund i samverkan med IDC. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.