Aktuellt startsida

Kompetensförsörjning i en ny omvärld

Stort intresse då Skaraborgs Kommunalförbund och Kompetensforum bjöd in till en heldag kring den framtida kompetensförsörjningen

Närmare 70 tjänstemän och politiker var samlade i Lidköping den 25 oktober för att bland annat lyssna till Jakob Lindahl från Västra Götalandsregionen som presenterade den framtagna prognosen "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2025" och med särskilt fokus på Skaraborg.

Åhörarna fick också höra om den nya rapporten "Strukturomvandling och automatiseringens konsekvenser på regionala arbetsmarknader" presenterad av Martin Henning forskare vid Göteborgs universitet. Rapporten pekar bl a på hur utvecklingen mot en fortsatt digitalisering och automatisering också innebär att yrken kommer att försvinna och andra uppstå som en följd av denna förändring, vilket också innebär att vi kommer att få se en helt annan arbetsmarnad och kompetensbehov i framtiden.


Konferensen filmades och efter den 11 november 2016 finns filmen publicerad på denna sida.

Länkar