Kollektivtrafiken i fokus under hösten 2020

Det händer mycket i kollektivtrafiken under hösten 2020. 4 november sker en av de största förändringarna på många år när 3-zoner införs i kollektivtrafiken i Västra Götaland, och detta sker samtidigt som den pågående Corona-pandemin kraftigt påverkar trafiken.

Västtrafik har påbörjat annonsering kring 3-zoner, som kommer att förändra och förenkla resandet i kollektivtrafiken. Men detta sker samtidigt som Corona-pandemin förändrar mycket av förutsättningarna för kollektivtrafiken. För att minska smittspridningen uppmanas kollektivtrafikresenärer att cykla eller gå, eller t o m att undvika att resa när det finns risk för trängsel. Flera gymnasieskolor i Skaraborg har återinfört distansundervisning vissa dagar och veckor, och hemarbete och distansmöten präglar många arbetsplatser. När resandet minskar så påverkas också det ekonomiska läget för Västtrafik, som ser förlorade biljettintäkter på runt en miljard under 2020. I nuläget är det oklart hur det ekonomiska läget påverkar kollektivtrafiken kommande år.

Skaraborgs kommuner har under våren 2020 tagit fram tre remissyttranden med bäring på framtidens kollektivtrafik, som kommer att skickas till Kollektivtrafikmyndigheten i slutet av september. För Skaraborgs del är en väl fungerande kollektivtrafik en viktig förutsättning att knyta samman orter och arbetsmarknadsområden, och möjliggör människors arbets- och studiependling. En väl fungerande kollektivtrafik behövs för att bidra till Skaraborgs fortsatta utveckling.