Aktuellt startsida

Ny yrkeshögskoleutbildning till Skövde

Vuxenutbildningen i Skövde har beviljats två utbildningsomgångar av den efterlängtade utbildningen Stödpedagog från Myndigheten för yrkeshögskolan.

En viktig anledning till att vi fått utbildningen är det gedigna arbetet kring gemensamma titulatur som vi har gjort här i Skaraborg menar Frida Elisasson, Vuxenutbildningen Skövde.
I Västra Götaland var det bara Skövde och Borås som beviljades utbildningen.

Stödpedagog är en utbildning som startar i augusti 2016. Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng och bedrivs under två år på halvfart distans (med ett antal närträffar i Skövde). Upplägget gör det  möjligt att kombinera förvärvsarbete med studier. Utbildningen har 35 platser per start. Behovet av yrkesrollen Stödpedagog är stor. En inventering som gjorts visar att det behövs minst 160 stödpedagoger inom  funktionshinderområdet i Skaraborg de närmaste åren. Läs mer om stödpedagogutbildningen och andra YH utbildningar under relaterad information.