Aktuellt startsida

Ny medarbetare på förbundet

Kerstin Söderlund är ny utvecklingsledare inom området missbruk, psykiatri och funktionshinder

Kerstin började på Skaraborgs Kommunalförbund den 1 oktober och kommer närmast från Skövde kommun där hon har arbetat som utvecklingsledare på arbetsmarknadsavdelningen.

Kerstin har mångårig erfarenheter från socialtjänsten inom olika områden och har också arbetat mycket med samverkansfrågor.