Flicka med mat

Känsla för mat och prat

Känsla för mat och prat, är en ny webbutbildning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Den är i två avsnitt med föreläsningar och dialogfrågor. Utbildningen är kostnadsfri och ni kan använda den för samtlig personal i flera arbetsgrupper på en och samma gång för att öka samverkan.

Denna webbutbildning har i ett avsnitt, en föreläsning med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius. Hon pratar om nya rön när det gäller kost. Konceptet erbjuder tre frågor att diskutera efter avsnittet, gärna i grupper.

I det andra avsnittet föreläser retorikkonsult Jonna Nyberg på temat ”Att förstå och göra sig förstådd”. Avsnittet avslutas med tre frågor som kan diskuteras i grupper.

Utbildningen vänder sig till kostpersonal, pedagoger, chefer, elevhälsa och andra som jobbar med barn och unga.

Ta del av utbildningen här!