Jessica Ek blir ny Utvecklingsledare till området barn och unga inom socialtjänsten/Vårdsamverkan

Jessica kommer närmast från en tjänst som Barn- och ungdomssamordnare i Habo kommun.

Hon har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta med sociala myndigheter, vårdgivare, organisationer, kommun och enskild.
Jessica börjar sin anställning hos oss den 12 februari 2016.