Avslutning av utbildning i Individbaserad Systematisk Uppföljning

Fredagen den 29 april hade Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avslutning på den praktiska utbildning i Individbaserad Systematisk Uppföljning.

Ett 50-tal deltagare från Skaraborg har genomfört utbildningen som påbörjades i november 2021. deltagarna arbetar inom socialtjänst och Vård och omsorg i Skaraborgs kommuner och har haft 5 utbildningstillfällen. Inför och mellan utbildningstillfällena har de arbetat praktiskt med planering och uppföljing.

Individbaserad Systematisk Uppföljning visar på ett metodarbete för verksamhetsutveckling, där data på ett systematisk sätt samlas in från individnivå för att aggregeras upp som underlag för analys. Individbaserad systematisk uppföljning är att löpande beskriva och mäta enskilda brukares problem och behov, insatser och resultat

Den avslutade utbildningsdagen genomfördes i Skara Stadshus och där de olika undersökningarna som gjorts under utbildningen presenterades.