Aktuellt startsida

Maria Björck

Inspirationsdag lockade många

Den 11 november bjöd Vårdsamverkansgruppen geriatrik, demens och palliativ vård in kommunens chefer till en givande dialogdag i Skövde. Bland åhörarna fanns bland andra socialchefer, chefer inom vård och omsorg och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Dagen inleddes med en kort presentation av utvecklingsarbeten som pågår, med Per/Ola Hedberg, socialchef och ordförande i Vårdsamverkans samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård, och Jeanette Andersson, Utvecklingsledare Äldre och Projektledare Kommun. Focus på utvecklingsområden nästa år kommer att vara:

• Införande och utveckling av Mobil närvård Skaraborg
• Fortsatt implementering av medicinska vårdplaner
• Snabb uppföljning inom 48/72 timmar efter utskrivning från sjukhus och utveckling av
  identifierade förbättringsområden

Bland annat fick gästerna lyssna till Maria Björck, specialistsjuksköterska inom vård av äldre i Falköpings kommun. Maria Björck berättade om sin masterstudie där hon kartlagt de allra sjukaste äldre som skickas till akutmottagningen från särskilda boenden. Därefter föreläste Svante Lifvergren, fil.dr. vid Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling och kvalitetschef vid Skaraborgs sjukhus. Dagen avslutades med en diskussion om kommunernas förberedelser för införandet av Mobil närvård i område söder och norr.