Inslag på SVT om KomiLandprojektet

Elbuss och samåkning ersätter gles kollektivtrafik i Skaraborg Boka grannens bil för 300 kronor per dag – eller samåk med byns elbuss för att lördagsshoppa. Det blir verkligheten för tre byar i Skaraborg som blir först ut i Sverige med att prova helt nya sätt att resa kollektivt på landsbygden

KomILand – Kombinerad mobilitet på landsbygd och mindre tätorter

Det ska vara enklare att resa hållbart på landsbygd och i mindre tätorter. I projektet KomILand testas olika mobilitetslösningar i Timmersdala, Broddetorp och Lundsbrunn. Mobilitetslösningarna kan exempelvis vara kollektivtrafik, bilpool, samåkning eller lastcykeluthyrning. Tillsammans med boende i Timmersdala, Broddetorp och Lundsbrunn har appen arbetats fram under 2019 och utformats efter deras behov och önskemål. Genom appen kommer det att finnas möjlighet att planera och boka olika resetjänster som ska göra det enklare att resa mer hållbart. Appen testas på orterna under våren 2020. 

Om konceptet för kombinerad mobilitet på landsbygd skulle visa sig fungera väl kan erfarenheter spridas nationellt och internationellt och leda till positiva effekter för mobilitetsinnovationer på landsbygden.

 

KomILand finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen (där det ingår i Hållbart resande väst). Vi arbetar tillsammans med våra projektpartners Skaraborgs Kommunalförbund, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI/K2, Samtrafiken, Smart resenär och Västtrafik.