Inbjudan till Offentliga rummet 23 - 25 maj

Offentliga Rummet är mötesplatsen där du kan vara med och skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som vill modernisera Sverige genom att driva förändringsarbete inom offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

På konferensen samlas varje år mer än 700 deltagare, från kommuner, landsting, regioner och myndigheter, för att dela erfarenheter, konkreta tips och utvecklingsidéer.

Digitalisering innebär stora möjligheter, men också utmaningar för samhället. Delta och utbyt erfarenheter och ta, genom de nya kunskaperna, ledningen i den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige.

Det välfyllda programmet publiceras löpande på http://offentligarummet.se/

Datum: 23-25 maj, 2018

Plats: Gothia Towers i Göteborg

Den 23 maj på den så kallade Nätverksdagen kommer ett särskilt regionutvecklingsspår att finnas för att diskutera våra frågor inom och med hjälp av digitalisering. Kom gärna med förslag på vad som skulle tas upp denna dag till tore.johnsson@vgregion.se.

Arrangörer:

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värdskap för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.

Länkar och social media:

Offentligarummet.se/

www.facebook.com/offentligarummet/

Twitter.com/offrum

Linkedin: Digital Agenda Västra Götaland: https://www.linkedin.com/groups/4509632