Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5Slideshow imagebild6Slideshow imagebild7Slideshow imagebild8Slideshow imagebild9Slideshow imagebild10

Idebytardagen 2019

De 30 oktober arrangerades för 8:e gången idébytardagen av Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med Skaraborgs kommuner. Ca 300 deltagare kom till Vara Konserthus för att under en dag ta del av seminarier, utställningar och byta erfarenheter.

Tanken med idébytardagen är att det ska vara en mötesplats som ger inspiration i vardagsarbetet och möjlighet till erfarenhetsutbyte både genom seminarier, utställningar och mingel.

I år låg fokus på psykisk, hälsa, brukarmedverkan och välfärdeteknik. Dagen vänder sig till medarbetare inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och inom funktionsnedsättning.

Programmet bestod av två seminariepass med totalt 12 seminare. Seminariehållarna är personer som själva är verksamma inom de olika områdena och som delar med sig av sina metoder och erfarenheter.
Där var även  en utställningsyta med 18 utställare även dessa representerade olika verksamheter.

Idebytardagen 2019 öppnades av förbundsdirektör Jan Malmgren och inleddes med en föreläsning med Ville Borg och Jan Nilsson, som delade med sig utifrån egna erfarenheter om hur en bra Samordnad individuell vårdplan kan vara då den fungerar. Därefter gick besökarna på de olika seminarierna som de valt i förhand, besökte utställningarna och minglade för att sedan  avsluta idébytardagen med att lyssna till  Dennis Westerberg som  föreläste om ”att vara den bästa versionen av sig själv” Dennis fick oss att stanna upp, reflektera, skratta och få nya perspektiv och det blev en bra avslutning på dagen.
Moderator för idébytardagen var Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se