Aktuellt startsida
Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5Slideshow imagebild6Slideshow imagebild7Slideshow imagebild8Slideshow imagebild9Slideshow imagebild10Slideshow imagebild11Slideshow imagebild12Slideshow imagebild13Slideshow imagebild14Slideshow imagebild15Slideshow imagebild16Slideshow imagebild17Slideshow imagebild18Slideshow imagebild19

Stort intresse för idébytardagen 2017

Årets tema var "Dagens utmaningar och morgondagens möjligheter" Vi har ett gemensamt ansvar för framtidens hälsa och tillsammans gör vi skillnad

över 500 personer var anmälda som deltagare, utställare och seminariehållare då idébytardagen öppnade den 15 mars. Dagen var förlagd till Arena i Skövde och med Skövde som värdkommun. I år låg fokus på digital teknik, möte och bemötande, kommunikation och delaktighet.
Dagen vänder sig till medarbetare inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och inom funktionsnedsättning. Och tanken är att idébytardagen ska vara en mötesplats som ska ge inspiration i vardagsarbete och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det kan vara stort som smått.

24 seminarier och 35 utställare fanns på plats. Det är personer som själva är verksamma inom de olika områdena som delar med sig av sina metoder och erfarenheter.
Nytt i år på utställningsdelen var ”digitala torget” där vi samlat och visar på digitala utvecklingen inom området och hur det kan underlätta i vardagen.

Mellan de olika seminariepassen kunde deltagarna besöka utställningen, mingla och knyta nya kotakter.

Moderator för dagen var Sigrid Kliche som på ett underhållande och professionellt sätt höll ihop programmet.

Idebytardagen 2017 avslutas med en uppskattad föreläsning ”Tankens kraft” av Stefan Munck, föreläsare och coach. En föreläsning som på ett  inspirerande sätt handlar om våra behov och drivkrafter i livet och en förståelse om hur du påverkar dig själv och påverkas av andra i din omgivning.

Nu finns även en sammanställning av alla enkätsvar. Vi är väldigt glada att få så många fina omdömmen på arrangemanget och Skövde kommun som värdkommun.