Fikastund i naturen på bilden två kvinnor och två män

Starkare tillsammans - hur når vi dem vi inte når?

I Skaraborg pågår ett arbete med syfte att minska ofrivillig ensamhet bland personer 65 +. Arbetet sker i samverkan mellan Skaraborgs Kommunalförbund, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden/ enheten Folkhälsa och Social hållbarhet i Skaraborg.

Som en del av arbetet har ett antal lokala workshops genomförts med syfte att ta fram lösningar på hur vi tillsammans kan arbeta för att minska den ofrivilliga ensamheten hos personer 65 +. Utifrån resultatet från workshoparna och aktuell forskning tar vi nu nästa steg i arbetet. Den 17 maj samlades deltagarna och övriga intresserade från kommuner, primärvård, civilsamhälle och akademi för att tillsammans reflektera och tänka framåt. 

 

 

Kontaktuppgifter: Susanne Sandgren, processledare, susanne.sandgren@skaraborg.se
Anna Stadig Pilhagen, folkhälsostrateg, anna.stadigpilhagen@vgregion.se