dator och uppslagna böcker

Gemensam satsning för höjd utbildningsnivå i Skaraborg

Högskolan i Skövde och Skaraborgs Kommunalförbund undersöker samverkan i en förstudie delfinansierad av Regionutvecklingsnämnden. Syftet är att höja utbildningsnivåerna i Skaraborg och öka intresset för livslångt lärande.

Genom en förstudie delfinansierad av Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen kommer Högskolan i Skövde och Skaraborgs Kommunalförbund gemensamt undersöka förutsättningarna för en ökad samverkan mellan Högskolan och Skaraborgs kommuner. Den tänkta samverkan skulle kunna bidra till att höja utbildningsnivåerna i Skaraborg genom att identifiera utbildningsbehov inom såväl offentlig verksamhet som det privata näringslivet.

En viktig uppgift för samarbetet är att bidra till en ökad övergång till högre utbildning och ett större intresse för livslångt lärande. Därmed utgörs ett viktigt bidrag till kompetensomställning för hållbar utveckling av Skaraborgs arbetsliv i stort. En känd utmaning för Skaraborg är den låga utbildningsnivån och denna satsning kan bidra till att rusta Skaraborgs kommuner för framtiden.

Behovet av kompetensutveckling och kompetensomställning har, inte minst genom Coronapandemin, skyndats på. Då är det viktigt att utbildningssystemet är med och möter upp behoven som uppstår. Vilka delar som Högskolan då kan erbjuda och vilka som andra utbildningsformer är bättre lämpade för kommer vara en del av den gemensamma analysen.