Aktuellt startsida

Polisområdeschefen för Skaraborg besökte styrelsen

I fredags den 8 januari 2016 besökte polisområdeschefen Helena Trolläng styrelsen för att berätta om polisens nya organisation.

Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015 och ersätter de tidigare 21 fristående polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen samt Statens kriminaltekniska laboratorium. 
Den nya myndigheten är uppdelad i sju regioner och åtta nationella avdelningar och med drygt
28 500 medarbetare. 

Lokala medborgarlöften är en utveckling och ett komplement till dagens samverkans-överenskommelser.  Tanken för ett lokalt medborgarlöfte är dialogen med medborgarna. Den lokala lägesbilden, där medborgarnas och medarbetarnas kunskap bättre ska tas tillvara och utgöra en grund för prioriteringar av verksamheten.

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för effektivitet, kvalité och flexibilitet, - en mer publik och närvarande polis i det lokala samhället.

Helena Trolläng avslutar med att poängtera värdet i samverkan och dialog med kommunerna.

Efter presentationen fanns tid att ställa frågor till Helena Trolläng.