Aktuellt startsida
Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2

Hedersrelaterat våld och förtryck -förebygga, upptäcka, agera

Tisdagen den 13 november arrangerade Projektet InVäst - Integration i Västsverige en heldag som tog upp hedersrelaterat våld och förtryck. Intresset var stort med över 150 deltagare från olika verksamheter som kan komma i kontakt med hedersrelaterat våld i sitt arbete.

Syftet med dagen är att bredda kunskapen då det gäller hedersrelaterat våld och hur man kan förebygga, upptäcka och agera. Under dagen föreläste bland annat Ulla Albert, utbildnngschef, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala universitet och Dilek Baladiz, socionom och med lång erfarenhet av att arbeta med hedersproblematik.

Under eftermiddagen fick deltagarna i grupp diskutera vilka förebyggande insatser som behövs och hur vi kan samverka i frågan. 


InVäst är ett projekt i Västsverige som syftar till at stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 - 2019