Aktuellt startsida

Henrik Olsson

Handelsseminarium 1 september

En lyckad temadag som belyser kopplingen mellan Handel och besöksnäring i Skaraborg.

Dagen arrangerades av Skaraborgs kommunalförbund, Turistrådet Västsverige och Handelns Utredningsinstitut. Flera föreläsare var inbjudna för att ge en bild och inspirera deltagarna. Omkring 100 deltagare var på seminariet, varav 30 gymnasieelever som gick handelsprogrammet (De la Gardie).

”Det är viktigt att stärka, utveckla och skapa synergier mellan handel och besöksnäring” säger Claes Fahlgren, näringslivsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund.

Martin Karlsson tog upp trender inom handel och besöksnäring. Enligt honom finns det fem ”mega-trender” som påverkar oss. Det är globalisering, urbanisering, digitalisering, hållbarhet och tjänstifiering. Näthandel växer, hittills i år har den ökat med 15 %. Vad ska vi göra i framtiden för att människor ska vilja komma till butiker? Martin lyfter fram två områden för att få kunden till butiken.

1)      Skapa upplevelser

2)      Affärsutveckla med andra

Per Andersson redogjorde för de senaste handelssiffrorna och gjorde en analys av handeln i Skaraborg. Handelsomsättningen är störst i Skövde och Lidköping. Särskilt höga siffror är det för Skövde på sällanköpsvaror. Götene och Essunga kommun är två kommuner med en lägre försäljningsindex. Dock har köpkraften ökat och ingen av kommunerna tappar. Handelsutvecklingen följer befolkningsutvecklingen.

Henrik Olsson informerade om platsutveckling utifrån sina erfarenheter som centrumutvecklare i Falkenberg. ”Shopping, eating and fun” är viktigt ingredienser för att lyckas med sin handel. Handel är viktig eftersom den definierar en levande plats. Den näringsidkaren som är klokast och mest anpassningsbar, har störst chans att överleva och lyckas.

Gunbritt Reteike turistchef i Alingsås, gav ett konkret exempel på hur samverkan kan ske utifrån ett utvecklat koncept, ”Capital of fika”, där man kan handla, strosa och fika i Alingsås.

Patric Engqvist gav ett konkret exempel på hur handeln i Vimmerby och Astrid Lindgrens värld kunde samarbeta kring öppettiderna. Där handeln har utökat sina öppettider, vilket innebar att besökarna kunde handla efter att Astrid Lindgrens värld hade stängt för dagen. Så var inte fallet tidigare.

Avslutningsvis beskrev verksamhetsledarna för Leader, Lovisa Johansson-Hollsten (Leader nordvästra Skaraborg) och Jesper Uvesten (Leader Östra Skaraborg), att det finns möjlighet till finansiellt stöd för att genomföra olika lokala projekt inom besöksnäring/handel under förutsättning att projektet bidrog till måluppfyllelse i Leaders utvecklingsstrategi. 

Nu kan du ta del av alla föreläsningarna, länk till höger på denna sida.