Aktuellt startsida

Hållbar samhällsplanering -vägar till tillväxt

Strukturbild Skaraborg genomförde den 28 januari 2015 konferensen "Hållbar samhällsplanering - vägar till tillväxt".

Deltagare från alla Skaraborgs kommuner, men också statliga myndigheter och Västra Götalandsregionen samlades på Gothia Science Park i Skövde.

Lars Westin, Professor vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum) talade om Den hållbara regionen och tillväxten. En av hans viktigaste poänger var att det är viktigt att sätta sin egen agenda. För Skaraborg betyder det att vi tillsammans behöver tänka över vilken utveckling vi vill se, och arbeta för den. När Skaraborgs andel av Sveriges befolkning sjunker kommer det att påverka maktförhållandena.

Lina Bjerke, Doktor i nationalekonomi på Internationella handelshögskolan i Jönköping visade med hjälp av egen och andras forskning att innovationer sker också på landsbygden. Företag på landsbygden förnyar sig tillsammans med andra, och det kan ske "på avstånd". För Skaraborg betyder detta att vi, trots ett väldigt fokus på storstäder och deras potential, kan se innovationsdriven tillväxt och lokal ekonomisk utveckling.

Kicki Borhammar verksamhetsledare på EDCS, visade hur vi genom att bli medvetna om de normer som styr vårt tänkande kan ställa nya frågor och finna nya lösningar på de utmaningar vi står inför. Frågan är vad det är som behöver "växa till sig" när vi talar om tillväxt? I en framtida kunskapsekonomi, med fokus på tjänsteproduktion och när kvinnor i allt högre grad är de som går vidare till högre utbildning har vi inte råd med strukturer som skall stödja tillväxt som i hög grad är inriktade på män och tillverkning.

Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet och tidigare gästprofessor i globala politiska studier vid Malmö Högskola knöt ihop dagen genom att visa på hur globalisering och andra skeenden påverkar också oss i Skaraborg. Genom att se alla människor som resurser, och arbeta för ett samhälle där alla är inkluderade, kan vi bygga en hållbar framtid. Genom att skilja på investeringar och kostnader också när det gäller sociala insatser från samhället finns möjligheter att arbeta förebyggande för att bygga ett samhälle för alla.

Avslutningsvis reflekterade tre erfarna samhällsbyggare, Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Skara kommun,  Tina Karling Hellsvik, stadsplanechef Mariestads kommun, och Linnea Henning, stadsarkitekt Vara kommun, kring vad vi lärt oss under dagen. Bland det de nämnde finns ett behov av mer kunskap både hos politiker och tjänstemän, men också en tanke om att vi som bygger samhället behöver ha höga ambitioner om hur vi vill att ett framtida Skaraborg skall se ut.

Övriga presentationer kommer inom kort.