Aktuellt startsida
Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Framtidens vård

Fredagen den 12 januari besöktes Skaraborg av Anna Neregårdh, regeringens särskilda utredare för "Samordnad utveckling för god och nära vård" och Emma Spaak, samordnare av "Nära vård" på SKL

Runt 170 deltagare, politiker, tjänstemän och vårdpersonal deltog på fredagens konferens om "God och nära vård" Anledningen till Anna Neregårdh och Emma Spaks besök var bland annat att lyssna till hur långt vi har kommit i Skaraborg vad gäller omställningen till en mer nära vård.

Anna Neregård har regeringens uppdrag att utreda hur framtidens vård ska se ut.  Grundtanken är att Primärvården kommer att få en större roll och verkligen bli basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Det innebär att primärvården tar över delar av den vård som utförs på sjukhusen. Det är en förändring över tid och i många små steg och det krävs både uthållighet och att alla har en gemensam målbild.
Emma Spaak är SKL:s samordnare för nära vård och en samverkanspart till utredningen.
Efter Anna Neregårdh och Emma Spaks presentationer fanns möjlighet att ställa frågor

Under resten av dagen presenterades "goda exempel" på hur vi arbetar i Skaraborg som Mobil Närvård, vilket innebär multiprofessionella team över organisationsgränserna, kommun, primärvård och Skaraborgs sjukhus. Och Pilotprojektet i norra Skaraborg för att utveckla nära vård till fler målgrupper bland annat barn och unga.