Aktuellt startsida

Bengt Viktorssn, Ann-Christine Erlandsson och Gunilla Druve Jansson

Fullmäktigesammanträde

Torsdagen den 15 januari samlades Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige till sitt första möte den här mandatperioden.

Kenneth Lundell, Lidköping och ålderspresident öppnade mötet och hälsade alla välkomna därefter gjordes ett antal val till den nya mandatperioden.
Gunilla Druve Jansson, Skara, valdes till ordförande i förbundet och Ann-Christine Erlandsson, Gullspång, till 1:e vice ordförande och Bengt Viktorsson, Essunga, till 2:e vice ordförande.

Förbundets styrelse, som består av kommunalråden från Skaraborgs 15 kommuner, valdes och Katarina Jonsson, Skövde, blev omvald som ordförande. Till förste vice respektive andre vice ordförande valdes Kjell Hedvall, Lidköping och Peter Lindroth, Karlsborg. Ersättare i styrelsen är oppositionsråden i respektive kommun.

Förslag till reviderad förbundsordning och arbetsordning för fullmäktige var också med på dagens agenda och fastställdes av fullmäktige.