Aktuellt startsida

Fullmäktigesammansträde, ordförande och övriga presidie samt förbundsdirektör

24 april Fullmäktigesammanträde

med information om aktuella framtidsfrågor för Skaraborg

 Den 24 april höll Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige sammanträde.
Årsredovisningen för 2014 redovisades och godkändes. Med anledning av ny mandatperiod och ny politisk organisation från och med den 1 januari 2015 har förslag till verksamhetsplan för tiden 2015-2018 tagits fram. Planen presenterades för fullmäktige och kunde godkännas.

Efter mötesförhandlingarna fortsatte mötet med föredragningar av Patrik Eriksson, Gothia Science Park (GSP) som berätar om verksamheten och utvecklingen av GSP. Nils Björling, Skaraborgs Kommunalförbund som berättar om arbetet kring Strukturbild Skaraborg och slutligen Magnus Fredricson som talar om Tillväxt i Skaraborg. 

Ordförande Gunilla Druve Jansson tackar fullmäktige för den här dagen och önskar alla en trevlig helg, innan hon avslutar mötet. 

Övriga presentationer kommer att publiceras inom kort.