Aktuellt startsida

Hèlén Jenvén

Avstämningskonferens Fullföljda studier och Inkluderande Lärmiljöer (FIL)

Ett 70-tal delagare kom till avstämningskonferensen den 22 november, för att lyssna till forskaren Hèléne Jenvén och ta del av Töreboda, Hjo och Skövdes erfarenheter av FIL-projektet

Fullföljda studier/Inkluderande lärmiljöer (FIL) är ett projekt för att främja elevers sociala samvaro i skolan, trygga lärmiljöer och lugn och ro i klassrummet. Projektet har pågått under ett år och har finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Töreboda, Hjo och Skövde kommun.

Forskaren Hélène Jenvén har tagit fram en metod som visat sig vara effektiv i att synliggöra normer, kränkningar och mobbning i skolklasser. Forskningen riktas på hur utsatta elevers situation kan förstås och förändras för att skapa tillåtande lärmiljöer och ett prosocialt förbättringsarbete.

Den 22 november var förtroendevalda, personal inom folkhälsoenheten i Skaraborg, elevhälsans personal, skol- och utbildningschefer och övriga skolledare inbjudna till en avstämningskonferens där projektåret presenterades.
Hèléne Jenvén berättade om konceptet och deltagarna fick ta del av goda exempel och erfarenheter från Töreboda, Hjo och Skövdes arbete med konceptet i sina kommuner.

Hèlén Jenvén avslutar med att framföra ett tack för det stora engagemang som finns för det här konceptet och hur viktigt det är att vi blir fler aktörer  som bär vidare och handleder.
Nästa steg blir att Skaraborgs kommuner har möjlighet att lämna intresseanmälan att medverka i projektet.