Aktuellt startsida

Avslutande paneldiskussion

Fullföljda studier – en social investering för stärkt tillväxt i Skaraborg

130 personer, tjänstemän och politiker från kommuner och region kom för att höra om Skaraborgs arbete med att i samverkan med högskola eller universitet utveckla arbetet med att främja fullföljda studier.

Den 25 september bjöd Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde och VGR, Folkhälsoenheten Skaraborg in till en konferens för att presentera resultat av det arbete som har gjorts i Skaraborgs kommuner för att främja fullföljda studier.

Det har tydligt framkommit att fullföljda studier är den enskilt viktigaste faktorn för barns möjligheter att få ett gott liv, innefattande god psykisk och fysisk hälsa, goda relationer, en rik fritid och arbete och en förutsättning för tillväxt och utveckling i Skaraborg.

Dagen inleddes av Lisbeth Göthberg, kommunchef i Hjo och representant för den strategigrupp som finns i Skaraborg kring arbetet med sociala investeringar. Ann Norling Gustavsson, Folkhälsoenheten Skaraborg, presenterade arbetet kring sociala investeringar.

Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund och projektledare för "Fullföljda studier" och Erik Andersson, Lektor i pedagogik, Högskolan i Skövde, gjorde en tillbakablick på det arbete som pågått från 2013. Projektet startades upp med en omfattande kartläggning.  Hur ser det ut i Skaraborgs kommuner i dag? Används det framgångsrika metoder och arbetssätt för att främja fullföljda studier? I nästa steg arbetades det vidare med utveckling och implementering av goda idéer som framkommit under kartläggningen. Den sista fasen i projektet var att stödja arbetet med att etablera nätverk och sprida kunskap om vikten av att arbeta för att främja full följda studier.

Senare under dagen presenterades goda exempel
Team Agera, Grästorp/ Högskolan Väst
Inkluderande lärmiljö för alla – skolans ansvar Töreboda/ Högskolan i Skövde
Ungdomars Psykiska Hälsa - Skövde Kommun/ Linnéuniversitetet

Konferensen avslutades med att presentera och diskutera möjligheter till fortsatt arbete i samverkan mellan kommuner, regionen och lärosäten. 

Projekt "fullföljda studier" finns dokumenterat i en kartläggningsrapport och slutrapport som du hittar till höger på sidan.