Aktuellt startsida

Välbesökt FoU-dag

FoU-dagen 27 november bjöd på flera exempel på forskningsområden inom Högskolans alla instutitioner

Hur kan vi stärka socialtjänsten genom samarbete med Högskolans Forskning? Det var temat för FoU-dagen i fredags. Ett 60-tal deltagare hade kommit för att lyssna på forskarna. 

11 forskare presentarade, under 8 minuter var, sitt forskningsområde och alla Högskolans instutitioner var representerade. Det visar på den bredd som Högskolan i Skövde har.
Vi du läsa mer om presentationerna så finns programmet under relaterade länkar.

Under eftermidden genomfördes workshop där det diskuteradse inom vilka utvecklingsområden socialtjänsten kan stärkas med  forskning och hur ser behoven ut för samverkan med högskolan i Skövde?

Dagen sammansfattades och utvecklingsområden lyftes kring bland annat:

  • Teknikutveckling

  • Medarbetarskap

  • Hemtjänst och it stöd

  • Involvering, (integrationen)

Samplanering bör utvecklas:

  • Magister och mastersnivå

  • Forum för dialog, med högskolan, kontinuerlig

  • Socialtjänstområde och hälso- och sjukvård/socialtjänst

Diskussionerna kommer att fortsätta inom utvecklingsforum och nätverk.

Dokument