Claes Fahlgren

Två år med Stärkt Företagsklimat Skaraborg

För drygt två år sedan beviljades projektet Stärkt Företagsklimat i Skaraborg medel från Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektets roll är att tillsätta olika typer av åtgärder, aktiviteter och insatser som skapar hållbara strukturer för Skaraborgs kommuner och i slutändan även goda förutsättningar för företagen.

För drygt två år sedan beviljades projektet Stärkt Företagsklimat i Skaraborg medel från Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Redan under hösten 2017 fick näringslivscheferna i Skaraborgs 15 kommuner i uppgift att kartlägga de utmaningar och behov som man upplevde, både internt i kommunen men också utifrån målgruppens(näringslivets) perspektiv.

Utmaningarna sammanställdes genom Skaraborgs Kommunalförbund och konkretiserades ned till följande områden; Kompetens, Kommunikation, Digitalisering, Upphandling, E-tjänster och Samverkan. Utifrån dessa identifierade utmaningar är projektets roll att tillsätta olika typer av åtgärder, aktiviteter och insatser som skapar hållbara strukturer för kommunerna och i slutändan goda förutsättningar för företagen.

Projektet genomför två typer av aktiviteter;

  1. Allmänna aktiviteter som riktar sig till alla Skaraborgs kommuner och som är mer breda till sitt innehåll
  2. Kommunspecifika aktiviteter där projektet stöttar en enskild kommun i aktiviteter som är aktuella för kommunen


Stärkt Företagsklimat har under de första åren bland annat arrangerat två omgångar av utbildningen Förenkla Skaraborg, som är en komprimerad version av SKRs utbildning Förenkla – Helt enkelt. Totalt har 250 politiker, chefer och medarbetare från Skaraborgs kommuner deltagit på utbildningarna i syfte att skapa förståelse, nyfikenhet och engagemang kring kunden – i det här fallet företagen!

Projektet har också genomfört, tillsammans med Skaraborgs upphandlingsenheter, en analys av hur lokala företag uppfattar kommunernas upphandlingsunderlag och vilka utvecklingsområden som kommunerna kan förbättra i syfte att få fler lokala företag att bli leverantör till kommunerna.

Dessutom har projektet stöttat enskilda kommuner i ett tiotal aktiviteter, där vissa redan är genomförda och andra är i planeringsstadiet och kommer genomföras under 2020.

Vill du veta mer kring projektet är du välkommen att kontakta någon av oss:
Gustaf Lexell, projektledare, Stärkt Företagsklimat i Skaraborg
Claes Fahlgren, näringslivsstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund

Kontaktuppgifter finns överst på denna sida.