Stärkt Företagsklimat avslutat

Nu har vi avslutat vårt fyraåriga företagsklimatprojekt, kolla gärna in resultatet! Vi har nått många fina målsättningar, men för att lyckas på sikt behöver det vara ett kontinuerligt arbete. Därför laddar vi om och siktar fortsatt företagsklimatarbete hösten 2022.

Projektets huvudsakliga uppgift har varit att stödja Skaraborgs 15 kommuner i arbetet med att förbättra företagsklimatet i regionen. Insatserna i projektet har syftat till att skapa hållbara strukturer för kommunerna och i därigenom goda förutsättningar för företagen. Projektet har pågått under fyra år och avslutades i december 2021.