FöretagsAkuten i Skaraborg

Nu startas en företagsakut/företagsjour för att stödja småföretagare som behöver rådgivning och navigering för att klara sig i dessa tider. NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad företagare behöver hjälp med.

Skaraborgs näringsliv står inför stora utmaningar i samband med Coronaviruset framfart.

-          Det finns ett stort behov bland småföretagare att få hjälp, stöd och rådgivning för att hantera den uppkomna situationen, säger näringslivsstrategen Claes Fahlgren på Skaraborgs Kommunalförbund.   

-          Vi kan erbjuda kvalificerat och professionell rådgivning till företagen. Genom att kontakta oss kan vi besvara frågor, identifiera företagens behov och vägleda dem till rätt aktör utifrån frågeställning, säger Ann-Sofie Persson verksamhetutvecklare på NyföretagarCentrum Skaraborg.                        

FöretagsAkuten i Skaraborg finns för att stötta småföretagare, såväl nystartad som väletablerad.

FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya Coronaviruset/Covid 19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta företagens behov av professionell stöttning kan FöretagsAkuten vara en första kontakt, vi samarbetar med ALMI företagspartner och andra aktörer.

NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad företagare behöver hjälp med.

Måndag - Fredag kl 10 - 16

Telefon: 0500 - 45 41 41

E-post: skaraborg@nyforetagarcentrum.se

 

FöretagsAkuten eftersträvar i första hand möten via telefon och online men kan även erbjuda bokad personlig konsultation vid behov.

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen med flera partner medfinansierar FöretagsAkuten i Skaraborg.

Kontaktuppgifter

Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund, 0730–28 33 93

Ann-Sofie Persson, NyföretagarCentrum Skaraborg 0723-12 22 24