Aktuellt startsida

Förenkla Skaraborg - Utbildning för att stärka företagsklimatet

9 oktober var starten för Förenkla Skaraborg som är en del av projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg. 190 personer från Skaraborgs kommuner hade kommit för att ta del av det första utbildningstillfället

Skaraborgs Kommunalförbund har i samverkan med Skaraborgs 15 kommuner initierat och startat ett projekt Stärkt företagsklimat i Skaraborg i syftet är att genom olika aktiviteter och insatser stärka företagsklimatet både direkt och indirekt i alla våra kommuner.

Den första insatsen är Förenkla Skaraborg, en komprimerad version av SKL:s populära utbildning Förenkla - helt enkelt, utbildninge riktar sig till kommuner som vill förbättra sina företagskontakter och aktivt arbeta för att stärka företagsklimatet.

Under dagen fick deltagarna lyssna på Kristian Ryberg från Svenskt näringsliv som presenterade årets rankinglista och även berättade om vikten av att arbeta för ett hållbart företagsklimat. Därefter följde en interaktiv del med Forumteatern, en del om professionellt bemötande och värdskap samt en punkt med rubriken Så tycker företagen, där hotellentreprenören Lars Eriksson delade med sig av sina upplevelser av vardagen och kommunen.

Nästa utbildningstillfälle är den 4 december 2018