karta skaraborg

Föräldrastödsprogram

Här finner ni en interaktiv karta över av befintliga föräldrastödsprogram i Skaraborg.

Under 2021 har en kartläggning av befintliga föräldrastödsprogram genomförts i Skaraborg. Syftet med kartläggningen är att synliggöra vilka program som finns tillgängliga samt vad som eventuellt saknas för att ge ett heltäckande föräldraskapsstöd i Skaraborg.

.Varje geografisk kommun har fått sitt resultat redovisat i en rapport och vi har samlat alla rapporter samt information om programmen i kartan, i den går det att hitta information om respektive program samt vilken/vilka kommuner som använder vilka program. Tanken är att ge en överblick och ett stöd i det fortsatta arbetet på lokal nivå kring att stärka föräldraskapsstödet i Skaraborg.