Föräldrarskap i fokus

Den 27 november hölls en utbildnings- och dialogdag med temat föräldrarskap i fokus. Föräldrar skapar förutsättningar för barns hälsa och villkor, därför är det viktigt att kunna erbjuda föräldrar stöd under barnets hela uppväxt. Men hur kan föräldrastödet bli långsiktigt och strategiskt?

Detta var frågor som togs upp under dagen. Inbjudna föreläsare var bland annat Ulf Axberg, docent i klinisk psykologi på Psykologiska instutitionen vid Göteborgs universitet som har forskat på föräldrastöd och barn som upplevt våld i familjen.Morten Sager, universitetslektor i vetenskapsteori och ansvarig för masterutbildningen i evidensbasering vid Göteborgs universitet, talade om problem och möjligheter med evidens.

Regeringen har i år beslutat om en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd som ersätter den tidigare från 2009. Margareta  Bolmgren och Tony Boman från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd informerade om sitt uppdrag.

Under dagen berättade även  Länsstyrelsen i Västra Götaland om sitt uppdrag 2018-2021 med att ge stöd till länets kommuner, landsting och andra som arbetar med att stödja föräldrarskapet.

Malin Gustafsson berättade om hur Tidaholms kommun arbetat med att skapa ett täckande stöd under barnets hela uppväxt. Den kartläggning hon gjort visar på “the gaps” dvs det som saknas för ett generellt föräldrastöd 0-17 år i Tidaholm.

Dagen var ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionens folkhälsoenhet i Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund, Vårdsamverkan Skaraborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland. En uppföljning är planerad till den 3 april 2019.