Aktuellt startsida

EU-möte i Skaraborg

Framtid och möjligheter med EU-program

Fredagen den 17 oktober informerades om de nya strukturfondsprogrammen, över 120 deltagare från kommuner, organisationer och näringsliv deltog.

I samarbete med Västra Götalandsregionen, de tre förvaltande myndigheterna Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Europa Direkt Skaraborg, arrangerades i fredags en information och workshop om hur de nya strukturfondsprogrammen kan ge kraft till vårt gemensamma arbete med den nya tillväxt- och utvecklingsstartegin för Skaraborg och Västra Götaland.

Under förmiddagen fick deltagarna information om de olika strukturfonderna. Därefter fick de gruppvis diskutera tillsammans med de förvaltande myndigheterna, projekt som kan bidra till genomförande av den nya tillväxt- och utvecklingsstrategin 2020.

Grupperna diskuterade utifrån fyra teman som valts ut från de prioriterade frågorna i Skaraborgs genomförandeplan för Västra Götaland 2020 och målsättningarna för de olika strukturfonderna:

  • Ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv
  • En effektiv och samordnande kompetensförsörjning
  • Fler i arbete
  • En attraktiv och hållbar region för boende och besökare


I grupperna diskuterades både projektidéer, planerade och påbörjade projekt och hur de kan föras vidare och utvecklas i det gemensamma arbetet.

Konferens kan ses i efterhand via webbsändning, länk finns till höger på denna sida.
Här finns också presentationerna från konferensen.