Konferensdeltagare och inbjuden föreläsare

Etableringar i Skaraborg

Fredagen den 7 oktober samlades förbundets direktion och Skaraborgs kommundirektörer i Hjo för att diskutera etableringar. Det pågår större och mindre i etableringar i alla Skaraborgs kommuner. Framför allt genom expansionsetableringar i befintliga företag.

Särskild uppmärksamhet riktades mot AB Volvos aviserade etablering av en battericellsfabrik i Mariestad och Skaraborg.

Jörgen Gustavsson, AB Volvo, berättade om företagets strategiska omställningsarbete och satte Mariestadssatsningen i ett så väl lokalt som globalt sammanhang. Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestads kommun, berättade om kommunens arbete kring etableringen.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun, gav en målande bild kring etableringen av Northvolt och dess påverkan inom hela samhället. Vikten av att samarbeta på både lokal, regional och nationell nivå. Samarbetet med det lokala näringslivet och kommunikation med kommuninvånarna betonades särskilt. Kristina gav många värdefulla tips.