Aktuellt startsida

Europeiskt socialfondsprojektet, Collegesamverkan i Västra Götaland är beviljat!

Fredag den 11 december beslutade strukturfondspartnerskapet att bevilja ESF-projektet Collegesamverkan i Västra Götaland. Skaraborgs Kommunalförbund ska vara projektägare och tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund driva detta skola-arbetslivsprojekt. Projektets syfte är att på olika sätt utveckla och förstärka samverkansformen College, såväl inom Teknikcollege som inom Vård- och omsorgscollege. Utöver dessa två college ska projektet också utveckla ett college för den Gröna näringen. Budget för projektet är 9 275 000 kronor och startar med en planeringsfas den 1 februari 2016 och avslutas 31 augusti 2018.