Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser utom egen trädgård. Läs mer på länk "Länsstyrelsen Västra Götaland"