E20 genom Skaraborg byggs ut, se Trafiksverkets filmer

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025.

Målet är att förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

Nu har vi tagit fram fyra filmer om E20-utbyggnaden. Det är tre kortare med inriktning på lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, samt en längre sammanfattande film (cirka 11 minuter lång). 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se