Aktuellt startsida

E-förvaltningsdagen 29 september

Ett hundratal deltagare; kommunledningar, IT-strateger, verksamhets- och kvalitetsutvecklare kom då E-förvaltningsdagen arrangerades för fjärde året i rad.

Det är Skövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund som arrangerar E-förvaltningsdagen i Skaraborg. 

Målet med digitaliseringen i kommunerna är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Våra invånare blir allt mer digitaliserade och förväntar sig att även kunna utföra kommunala tjänster digitalt. Många av digitaliseringens utvecklingsinsatser kan ske i samverkan mellan kommuner.  Ska vi skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning måste vi på allvar prioritera den digitala förnyelsen.

Dagen innehöll ett antal föreläsningar med digitalisering som tema:

Unga och nätet -ett mynt två sidor, Stig-Roland Rask, konsult, författare och föreläsare.

The Swedes are strange, Colin Moon, kommunikationsexpert, författare och föreläsare talade på ett underhållande sätt  om svenskar och deras egenheter samt förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation. 

Ledningens informationssäkerhet, Thomas Nilsson, pragmatiskt säkerhetsnörd på Certezza.

Västerås e-förslag, Peter Mannerhagen, Västerås stad, berättade hur de gått från policy till handling för att med digitalt stöd göra det lättare för  invånare att komma med förslag och påverka det som händer i kommunen. Digital anslagstavla.

Digitalisera Kungsbacka, Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör och Iwona Carlsson, IT Utvecklingschef

LIKA för skolan -olika?, Ulf Karlsson, Barn och skolchef, Lidköpings kommun
LIKA för socialtjänst, Lisa Mattsson och Maria Gill, SKL 

Deltagarna fick också möjlihet att under dagen besöka ett antal stationer som bemannas av experter inom området.