Fyra kvinnor sitter vid datorer

Digitala utbildningar för personal inom omsorg

Skaraborgs Kommunalförbund har samlat kvalitetsgranskade utbildningar inom olika teman. Det finns utbildningar för legitimerad personal, medarbetare inom äldreomsorg samt medarbetare inom område funktionsnedsättning.

På sidorna hittar du en samling av utbildningar från kända aktörer. Samtliga är kvalitetsgranskade av till exempel Socialstyrelsen. Syftet är att dessa ska bli enkla att hitta för chefer och medarbetare i Skaraborgs kommuner. Klicka in på sidan för att ta del av utbildningar inom olika teman.

Utbildningarna kan användas som kompetensutveckling eller för att repetera redan känd information.

Avsändare av informationen

Skaraborgs Kommunalförbund och Vård- och omsorgscollege har arbetat tillsammans med Nätverket för HSL-chefer, MAS-nätverket, Nätverk Funktionsnedsättning och Äldrenätverket för att samla de digitala utbildningarna på webben. Filmerna är producerade av olika aktörer men samtliga är kvalitetsgranskade.