Framtidens arbetsmarknad i Skaraborg

En dag för möjlighet till dialog mellan branscher och Yrkesutbildningar

Torsdagen 28 april bjöd Skaraborg Kommunalförbund in branscher i behov av kompetens för att tillsammans med Yrkeshögskolan Skaraborg undersöka vilka utbildningar som behövs framöver.

Dagen erbjöd möjlighet till dialog och där deltagarna även fick ta del av nuläget i den kompetensanalys som tas fram. Dessutom redogjorde Yrkeshögskolan för processen med att starta upp en Yh-utbildning samt vilka utbildningar som är på gång att skickas in i juni. Det märktes att det fanns ett stort behov att få träffas och dela tankar kring kompetensförsörjning.

Efter träffen och den insamling av material som gjorts finns det nu underlag för att skapa en bred och konkret kompetensanalys av Skaraborgs behov. Denna analys kommer att lanseras av Kompetensforum* i mitten av juni.

Vi ser fram emot ytterligare en träff tillsammans i höst!

* Kompetensforum består idag av IDC (utvecklingsbolag för tillverkande industri i Skaraborg), Västsvenska Handelskammaren (ca 300 bolag i olika branscher), Försvarsmakten, Kommunernas HR-chefsnätverk, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen, Skol-och utbildningsnätverket i Skaraborg samt Skaraborgs Kommunalförbund som också samordnar forumet. På väg in som deltagande parter är också SkaS (Skaraborgs Sjukhus), Företagarna samt företrädare för arbetsmarknadens parter.