Avslutningskonferens Collaprojektet

Tisdagen 19 juni höll Collaprojektet avslutningskonferens i Göteborg. Klas Hedenberg, projektledare, berättade om insatserna som gjorts i projektet och belyste de framgångar projektet haft samt de erfarenheter som projektet har gett då flera regioner för första gången samverkar tillsammans.

I Boråsregionen och Fyrbodal har lokala college startat upp inom Vård-och omsorgscollege, och flera väntar nu på att bli certifierade. Inom Teknikcollege har tyngdpunkten legat på att lyfta fram vikten av ämnesintegrering i skolan, och många skolor har visat intresse och genomgått utbildningar. Projektet har arbetat med att få till en nationell plattform där intresseorganisationer inom de gröna näringarna möts för att samtala om kompetensförsörjningsfrågor. Första mötet hölls den 5 juni i Stockholm.

Ett kommunikationskoncept True Story/True News har tagits fram i syfte att bredda rekryteringsunderlaget till utbildningar inom teknik, vård och omsorg samt de gröna näringarna. Under projektet hölls även ett symposium om framtidens arbetsplats på tre orter samtidigt där ljud och bild sändes mellan de tre orterna och webben.