Aktuellt startsida

Claes Fahlgren blir ny Näringslivstrateg

Claes kommer närmast från Leader Västra Skaraborg, där han arbetat som verksamhetsledare.

Claes Fahlgren blir ny Näringslivstrateg på Skaraborgs Kommunalförbund och tillträder tjänsten den 1 december 2015. Claes kommer närmast från Leader Västra Skaraborg, där han har arbetet som verksamhetsledare sedan 2009. Claes har mångårig erfarenhet av projektstöd och projektutveckling och ett stort intresse av samhällsutveckling. Han har god kännedom om Skaraborg och av att arbeta med politiskt styrda organisationer. Claes är bosatt i Fyrunga, Vara.