Borde gå på räls

Västra Stambanegruppen på Alemdalsveckan

Klimatsmart resande och hållbara transporter. Västra stambanegruppen sänder tre 30-minuterprogram om transportinfrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet. Du kan titta på dem i efterhand på Västra stambanans YouTube-kanal.

Fler vill åka tåg, mer gods kan flyttas över till räls. Men beslutsprocessen att få till mer järnväg går allt annat än på räls…!!!

Beslutsprocessen, uteblivna investeringar som påverkar tillväxten, klimatambitionerna, bristen på pengar, underhållsskulden och alternativ finansiering är bara några av de ämnen som två paneler och 10-talet organisationer tycker till om.

Alla medverkande;
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen
Magnus Persson, avgående ordförande Trafikverket
Jens Holm, ordförande Trafikutskottet
Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna
Joakim Sundh, VD MTRX
Carl Bergkvist, Infrastrukturstrateg Stockholms handelskammare
Claes Lindholtz, Kommunikationsdirektör SJ
Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen
Jens Larsson, Public affairs, Göteborgs hamn
Katarina Jonsson (m), kommunalråd Skövde
Daniel Filipsson (m), kommunalråd Alingsås
Christer Sundkvist (m), kommunalråd Katrineholm
Denis Bergic (s), Trafikutskottet
Anders Åkesson (c), vice ordförande Trafikutskottet

Moderator: Thord Andersson, uppdragsledare Västra stambanegruppe

Du hittar programmen på Almedalsveckan Play eller Västra stambanans Youtubekan