Aktuellt startsida

BBIC

kompetenssatsning för sociala barnavården samt BBIC-samordning

Skaraborgs kommuner har samarbetat kring kompetenssatsningen sedan 2014. Samtliga kommuner i Skaraborg har nu beslutat att ta ytterligare ett steg i sin samverkan genom att även tillföra en funktion för BBIC-samordning i en gemensam tjänst.

Lidköpings kommun kommer från och med den 23 november att ta över både samordningsansvaret kring kompetensutveckling inom den sociala barnavården samt ansvara det nya uppdraget gällande BBIC-samordning.

Linnea Mowforth är rekryterad som samordnare, hon arbetar idag som socialsekreterare i Skövde. I avvaktan på hennes tillträde ges löpande information kring kompetenssatsningen ifo-chefsforat

Klart är dock att under hösten ges både samspelsutbildning och utbildning gällande LVU som planerat och i början av 2016 kommer ytterligare en introduktionsutbildning för nya socialsekreterare att hållas.