Aktuellt startsida

Utvecklingsabete med fokus på barn och ungas psykiska hälsa

Skaraborg gästades den 25 april av Uppdrag psykisk hälsa från SKL. Anna Jonsson och Karin Lidström.

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arbetar tillsammans med kommuner och landsting i ett utvecklingsarbete fokuserat på att ta fram och testa modeller rörande en elevhälsobaserad första linje.

 I förstudien med praktiska inslag arbetar elevhälsan, skolan, socialtjänsten och vården tillsammans med att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som gemensam arena. Målet med arbetet är att ta fram modeller som kan testas under år 2018.

Utgångspunkterna för utvecklingsprojektet
- barnets behov

  • Stärka det främjande och förebyggande arbetet med stöd av andra utvecklingsprojekt på UPH (Uppdrag psykisk hälsa) – tex metodstöd för elevhälsan, evidensbaserade program (Skolmodellen -PALS, YAM..)
  • Att ge barn och ungdomar möjlighet till tidigt stöd och hjälp för psykisk hälsa på ”deras arena” (förebyggande)
  • Ge barn och ungdomar möjlighet att vid behov själva söka hjälp (likvärdigt – minska ojämlikheter i hälsa)
  • Inte psykiatrisera livsproblem eller livsutmaningar (helhetssyn och rätt kompetens)

 

Från Skaraborg ingår idag Mariestad, Töreboda och Gullspång i projektet, ”Elevhälsobaserad modell med tidiga insatser för psykisk hälsa”. Första steget i arbetet har varit att göra en behovsanalys samt att göra en tidsstudie i Elevhälsan.

Under förmiddagen hade dessa kommuner en workshop för sitt fortsatt arbete. På eftermiddagen var Skaraborg samtliga kommuner inbjudna till en informationsföreläsning om projektet.

Vid båda tillfällena fanns representanter från socialtjänst, folkhälsan, elevhälsan, skolan och primärvården på plats.

Initiativtagare till dagen var Inger Hannu, Enheten för Folkhälsa i Skaraborg och Jessica Ek, utvecklingsledare Barn och unga vid Skaraborgs Kommunalförbund.