bild från konferensen

Spridningskonferens Fullföljda studier 2.0

Lyckad konferens om fullföljda studier i Skaraborg!

Den 23 februari genomfördes en digital konferens där resultat från projekt Fullföljda studier Skaraborg 2.0 presenterades. De cirka 150 deltagarna fick också information om det fortsatta arbetet i Skaraborg och Västra Götaland, Kraftsamling fullföljda studier. Det finns nu under en period möjlighet att ta del av konferensen i efterhand, via länken nedan. 

Inspelningen är helt oredigerad, vilket innebär att pauser och liknande fortfarande ligger kvar. 

Spridningskonferens 23 februari 2022

 

Program:

8.30               Välkommen! 
9.30               PAUS
10.00             Seminarie 1: Samverkan för elevens bästa
10.45             PAUS
11.00             Seminarie 2: Viktiga vuxna i Hjo – föräldraskap och Vuxenskap 2.0!
11.45             LUNCH
12.30             Seminarie 3: Barn och läsande
13.15             PAUS
13.30             Seminarie 4: Elevinflytande för ökad motivation och måluppfyllelse på Vadsbogymnasiet.
14.15             Nästa steg
15.00             Konferensen avslutas