Aktuellt startsida

22 maj, Arbetsmöte för Barnahus Skaraborg

och presentation av utvärderignen av Barnahus Skaraborg

Skaraborgsgruppen mot barnmisshandel och sexuella övergrepp bjöd i fredags in samtliga parter till ett arbetsmöte för Barnahus Skaraborg. Deltagare var företrädare från Barn och ungdomspsykiatri, Barn och ungdomsmedicin, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner 

Dagen inleds med presentation av utvärderingen av Barnahus Skaraborg som Anna Forssell, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet, gjort under 2014.
Det som framkommit är att verksamheten inte riktigt nått ända fram, främst vad gäller barnperspektivet. Förväntningarna från alla parter är höga och man tror ibland att den andra parten ska arbeta snabbare.
Alla parter anser ändå att samarbetet har medfört många fördelar. Nätverket har blivit större, rättsäkerheten har ökat, strukturen har blivit tydligare och helhetsbilden mycket bättre.

Med utgångspunkt från utvärderingen och de förbättringsförslag som Anna Forssell kommit fram till fortsatte förmiddagen med ett arbetspass gruppvis, där deltagarna fick arbeta fram förslag på hur verksamheten kan förbättras.

Resultatet av dagens arbetsmöte ska nu sammanställas och förhoppningsvis kunna användas till förbättring av den fortsatta verksamheten.

Till höger på sidan finns Anna Forsells presentationsmaterial.

Dokument