Antagning till Skaraborgs gymnasieskolor 2022

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolorna inom Skaraborg. Totalt har ca 3000 elever antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i Skaraborg.

Eleverna från Skaraborg kan nu logga in via www.utbildningskaraborg.se och se sitt antagningsbesked (alltid den 1 juli). Eleverna logga in med samma inloggningsuppgifter som de hade när det sökte till gymnasiet. Elever bosatta utanför Skaraborg väntas få sitt svar hem i brevlåda under vecka 27. 

Eleverna ska svara på sitt antagningsbesked innan den 25 juli 2022. Därefter görs reservantagningar till de platser som har blivit lediga. Elever kommer alltså även kunna få besked under augusti månad.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Meritvärden per program och statistik över hur många elever som har blivit antagna presenteras på www.utbildningskaraborg.se under rubriken LOGGA IN.

Respektive skola kan svara på hur man anser att årets antagning har gått, kontaktuppgifter finns på utbildningskaraborg.se.

Utbildning Skaraborgs antagningskansli sköter antagningen åt gymnasieskolorna i Skaraborgs kommuner samt åt Skaraborgs friskolor. Vi handlägger inte antagning till Naturbruksgymnasierna inom Västra Götalandsregionen.

Kommunala gymnasieskolor:
Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tidaholm och Vara.

Fristående skolor:
Academy of Music and Business, NTI Gymnasiet, Lichron Teknikgymnasium, Olinsgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Praktiska Gymnasiet, Vänergymnasiet, Volvogymnasiet.